Nhà Hàng Thăng Long 1 – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X22V+WCH, Khu Cảng Tàu Du Lịch Bãi Cháy, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3845 916
Trang web
Tọa độ 20.952.312.199.999.900, 1.070.435.983

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thăng Long 1 ở đâu?

X22V+WCH, Khu Cảng Tàu Du Lịch Bãi Cháy, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thăng Long 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thăng Long 1 là:

Nhà Hàng Thăng Long 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thăng Long 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dê núi Ninh Bình - Phường 4