Nhà Hàng Thành Dũng – Nghi Ân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PMRP+56P, QL46, Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 098 330 38 05
Trang web
Tọa độ 18.740.472, 1.056.855.908

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thành Dũng ở đâu?

PMRP+56P, QL46, Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thành Dũng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thành Dũng là: Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Nhà Hàng Thành Dũng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thành Dũng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Minh Châu - Ninh Sơn