Nhà Hàng Thanh Thanh – TT. Bến Sung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 282 QL45, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0373 848 747
Trang web https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-h%C3%A0ng-Thanh-Thanh%C4%90%E1%BA%B7c-s%E1%BA%A3n-B%E1%BA%BFn-Sung-466049890175518
Tọa độ 196.331.654, 1.055.832.739

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thanh Thanh ở đâu?

282 QL45, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thanh Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thanh Thanh là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Việt nam - Nguyễn Ngiêm