Nhà hàng Thiên Hương Sushi – P.4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Hậu Giang, P.4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 378 75 01
Trang web http://thienhuongsushi.com/
Tọa độ 108.077.913, 1.066.629.292

 


Địa chỉ Nhà hàng Thiên Hương Sushi ở đâu?

27 Hậu Giang, P.4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Thiên Hương Sushi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Thiên Hương Sushi là: Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00]

Nhà hàng Thiên Hương Sushi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Thiên Hương Sushi là: http://thienhuongsushi.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoshigami Sushi Japanese Restaurant Hoi An - Cẩm Sơn