Nhà Hàng Thoa Tuyền – Khu du lịch Quất Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 59RJ+9W8, Đường Không Tên, Khu du lịch Quất Lâm, Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0836 555 668
Trang web
Tọa độ 20.190.901.099.999.900, 10.638.231.569.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thoa Tuyền ở đâu?

59RJ+9W8, Đường Không Tên, Khu du lịch Quất Lâm, Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thoa Tuyền như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thoa Tuyền là: Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Thoa Tuyền có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thoa Tuyền là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Club Garden Bar - Phú Hội