Nhà Hàng Thuần Việt – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 218A Đ. Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3859 999
Trang web https://nha-hang-thuan-viet-restaurant.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 104.579.811, 1.056.395.757

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thuần Việt ở đâu?

218A Đ. Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thuần Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thuần Việt là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hội Quán 1 - Hà Huy Tập