Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3520 466
Trang web http://facebook.com/kfcquynhon
Tọa độ 137.654.295, 1.092.220.742

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc ở đâu?

7 Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc là: http://facebook.com/kfcquynhon

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đào Tiến - Phường Tân Thạnh