Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình – Tân Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 431 đường Hòa Bình, Tân Thịnh, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0363 656 230
Trang web
Tọa độ 208.209.177, 1.053.270.479

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình ở đâu?

431 đường Hòa Bình, Tân Thịnh, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình là: Thứ Ba:[07:30-16:00], Thứ Tư:[07:30-16:00], Thứ Năm:[07:30-16:00], Thứ Sáu:[07:30-16:00], Thứ Bảy:[07:30-16:00], Chủ Nhật:[07:30-16:00], Thứ Hai:[07:30-16:00]

Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thủy Điện Hòa Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Warning Zone Đà Nẵng - Hòa Thuận Đông