Nhà Hàng Thúy Dinh – Đông Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H9Q9+2J4, Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 234 49 95
Trang web
Tọa độ 20.587.519, 1.063.690.798

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thúy Dinh ở đâu?

H9Q9+2J4, Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thúy Dinh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thúy Dinh là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Thúy Dinh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thúy Dinh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chè Thái Mập Ốm - Thành Phố Phan Thiết - Phú Thuỷ