Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải – Tân Hiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ấp 8, Xã, Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 096 955 23 88
Trang web
Tọa độ 115.205.559, 1.065.168.064

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải ở đâu?

Ấp 8, Xã, Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tiệc Cưới Quán 7 Hải là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thỏ Tý - Phường 5