Nhà hàng Trường Sơn – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WRXP+FFV, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 871 88 08
Trang web
Tọa độ 109.487.267, 1.068.361.616

 


Địa chỉ Nhà hàng Trường Sơn ở đâu?

WRXP+FFV, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Trường Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Trường Sơn là: Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00]

Nhà hàng Trường Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Trường Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đỗ Quyên Lào Cai - Kim Tân