Nhà Hàng Tuấn Hưng – Phú Lạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94RW+MFM, QL32C, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 202 48 72
Trang web
Tọa độ 21.391.724.999.999.900, 10.514.616.679.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tuấn Hưng ở đâu?

94RW+MFM, QL32C, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Hưng là: Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00]

Nhà Hàng Tuấn Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tuấn Hưng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Dragon - P. Cẩm Thượng