Nhà Hàng Tuấn Trâu – P.Tiền An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 8 đường Hoàng Ngân, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 684 22 22
Trang web
Tọa độ 211.792.166, 1.060.666.399

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tuấn Trâu ở đâu?

Số 8 đường Hoàng Ngân, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Trâu như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Trâu là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Tuấn Trâu có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tuấn Trâu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cooking - P. Ngọc Châu