Nhà hàng Uri – Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 211 18 88
Trang web http://uripalace.com.vn/
Tọa độ 211.707.117, 1.060.602.167

 


Địa chỉ Nhà hàng Uri - Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace ở đâu?

23 Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Uri - Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Uri – Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà hàng Uri - Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Uri – Trung tâm tổ chức sự kiện Uri Palace là: http://uripalace.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Kim Thế - Long Tân