Nhà hàng Việt Đức – Hưng Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Street, Vinh City, 3 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3834 666
Trang web
Tọa độ 18.680.210.799.999.900, 1.057.039.954

 


Địa chỉ Nhà hàng Việt Đức ở đâu?

Street, Vinh City, 3 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Việt Đức như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Việt Đức là: Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Nhà hàng Việt Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Việt Đức là:

Hình ảnh

Xem thêm:  DOM - The Wine Bistro - Thạch Thang