Nhà hàng Việt Nga – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 597
Trang web https://www.foody.vn/vung-tau/nha-hang-viet-nga
Tọa độ 103.650.028, 1.070.808.285

 


Địa chỉ Nhà hàng Việt Nga ở đâu?

105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Việt Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Việt Nga là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dê Núi ĐỨC DŨNG - Đắk Song