Nhà Hàng Xóm Vắng 3 – Hạ Long – Bưởi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 143B P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 096 930 18 66
Trang web https://xomvanghalong.com/
Tọa độ 210.491.787, 1.058.138.913

 


Địa chỉ Nhà Hàng Xóm Vắng 3 - Hạ Long ở đâu?

143B P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Xóm Vắng 3 - Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Xóm Vắng 3 – Hạ Long là: Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Nhà Hàng Xóm Vắng 3 - Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Xóm Vắng 3 – Hạ Long là: https://xomvanghalong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hải Sản Sen Biển - Cốc Lếu