Nhà hàng Xứ Lạng – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55 Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 097 839 93 27
Trang web
Tọa độ 21.849.250.599.999.900, 10.676.711.429.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Xứ Lạng ở đâu?

55 Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Xứ Lạng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Xứ Lạng là:

Nhà hàng Xứ Lạng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Xứ Lạng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn sân vườn Ao Ta - Tấn Tài