Nhà hàng Xuân Thuấn – Quốc Toản

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P8GP+XRR, Quốc Toản, Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 097 735 84 55
Trang web
Tọa độ 227.274.773, 1.063.370.099

 


Địa chỉ Nhà hàng Xuân Thuấn ở đâu?

P8GP+XRR, Quốc Toản, Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Xuân Thuấn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Xuân Thuấn là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Xuân Thuấn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Xuân Thuấn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sapa Dao Homestay - TT. Sa Pa