Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 107B P. Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 400 32 32
Trang web
Tọa độ 209.430.795, 10.632.842.459.999.900

 


Địa chỉ Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương ở đâu?

107B P. Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương là:

Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Khách Công Đoàn Hải Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Trang Horizon Hotel - Vĩnh Hải