Nhà Lân Hà – Hải Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL1A, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 094 409 23 57
Trang web
Tọa độ 167.338.831, 1.072.023.061

 


Địa chỉ Nhà Lân Hà ở đâu?

QL1A, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Lân Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Lân Hà là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Lân Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Lân Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh mì Nam Hà - P. Lam Sơn