Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ – Mong Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 195 Ấp Phước Ninh, Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3625 099
Trang web
Tọa độ 100.216.637, 1.052.136.302

 


Địa chỉ Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ ở đâu?

195 Ấp Phước Ninh, Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ là:

Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Vựa Gạo Tấn Thành - An Cư