Nhà máy SX TPCN Mediphar USA – Đức Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 090 385 08 66
Trang web https://medipharusa.vn/
Tọa độ 10.804.190.499.999.900, 10.648.648.809.999.900

 


Địa chỉ Nhà máy SX TPCN Mediphar USA ở đâu?

Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy SX TPCN Mediphar USA như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà máy SX TPCN Mediphar USA là: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Nhà máy SX TPCN Mediphar USA có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy SX TPCN Mediphar USA là: https://medipharusa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái - P.Minh Tân