Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD – Bình An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V4JF+7M2, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3617 725
Trang web
Tọa độ 98.806.478, 1.051.241.398

 


Địa chỉ Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD ở đâu?

V4JF+7M2, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Máy Sản Xuất Hạt Điều Hải Bình Gia Lai - Chi Lăng