Nhà nghỉ 58M – Khu Tái định cư

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M792+44W I, Khu Tái định cư, Cao Bằng, 21000, Việt Nam
Số điện thoại 094 884 38 66
Trang web https://nha-nghi-58m.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 22.667.853.299.999.900, 106.250.322

 


Địa chỉ Nhà nghỉ 58M ở đâu?

M792+44W I, Khu Tái định cư, Cao Bằng, 21000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ 58M như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ 58M là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thiên Minh - P. An Hoà