Nhà Nghỉ Ánh Hằng – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 33 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3826 192
Trang web
Tọa độ 9.297.646, 1.057.196.093

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Ánh Hằng ở đâu?

33 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Ánh Hằng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Ánh Hằng là:

Nhà Nghỉ Ánh Hằng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Ánh Hằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Paris - P. Ngọc Châu