Nhà Nghỉ Bình Long – Tân Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4 Lê Trọng Tấn, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3824 345
Trang web
Tọa độ 213.940.102, 1.030.164.216

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Bình Long ở đâu?

4 Lê Trọng Tấn, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Bình Long như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Bình Long là:

Nhà Nghỉ Bình Long có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Bình Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ MINH HẰNG 1 - Thanh Hoá - P. Tân Sơn