Nhà Nghỉ Cẩm Bình – Phường Thắng Tam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0366 054 064
Trang web
Tọa độ 103.380.966, 1.070.913.161

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Cẩm Bình ở đâu?

2 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Cẩm Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Cẩm Bình là:

Nhà Nghỉ Cẩm Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Cẩm Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Anh Villa Hotel - P.Tiền An