Nhà Nghỉ Đông Nam Á – P. Diên Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3871 362
Trang web
Tọa độ 13.974.527.199.999.900, 10.799.811.059.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Đông Nam Á ở đâu?

39 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Đông Nam Á như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Đông Nam Á là:

Nhà Nghỉ Đông Nam Á có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Đông Nam Á là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Vũ Sơn Ban Mê - Tân An