Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn – P. Bắc Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PWQ2+2XW, Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 096 192 76 16
Trang web
Tọa độ 19.737.604.599.999.900, 1.059.024.408

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn ở đâu?

PWQ2+2XW, Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn là:

Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ giá rẻ Sầm Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cay's Homestay - Phú Linh