Nhà Nghỉ Hải Dương – Phư Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 150 Điện Biên Phủ, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3856 111
Trang web https://nha-nghi-hai-duong-lodge.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 20.817.728.799.999.900, 1.053.396.554

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ, homestay Chư Yang Sin - Hoà Sơn