Nhà Nghỉ Kim Hưng – QL1A

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7JJG+VH5, QL1A, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3882 372
Trang web
Tọa độ 9.282.136.399.999.990, 1.056.264.841

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Kim Hưng ở đâu?

7JJG+VH5, QL1A, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Kim Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Kim Hưng là:

Nhà Nghỉ Kim Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Kim Hưng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Green Ferry - Vĩnh Phú