Nhà Nghỉ Minh Châu – TT. Vinh Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PMQH+56W, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0837 273 888
Trang web
Tọa độ 227.379.779, 10.467.808.629.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Châu ở đâu?

PMQH+56W, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Châu là:

Nhà Nghỉ Minh Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh an 2 guesthouse - Vĩnh Ninh