Nhà Nghỉ Minh Thu – Lê Hồng Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 64 Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 351 58 25
Trang web
Tọa độ 15.131.124.499.999.900, 10.880.096.019.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Thu ở đâu?

64 Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Thu như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Thu là:

Nhà Nghỉ Minh Thu có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Thu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thanh Bình 54, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Hà