Nhà nghỉ Minh Tuân – Đoàn Kết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 021 Chiêu Tấn, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 094 810 06 66
Trang web
Tọa độ 223.979.952, 1.034.546.099

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Minh Tuân ở đâu?

021 Chiêu Tấn, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Minh Tuân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Minh Tuân là:

Nhà nghỉ Minh Tuân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Minh Tuân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ MP - Rạch Sỏi