Nhà nghỉ NHƯ MÂY – TT. Dương Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 15 Đường Nguyễn Văn Trỗi, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0368 403 755
Trang web
Tọa độ 102.259.497, 1.039.542.967

 


Địa chỉ Nhà nghỉ NHƯ MÂY ở đâu?

Tổ 15 Đường Nguyễn Văn Trỗi, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ NHƯ MÂY như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ NHƯ MÂY là:

Nhà nghỉ NHƯ MÂY có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ NHƯ MÂY là:

Hình ảnh

Xem thêm:  sapa valley view hotel - TT. Sa Pa