Nhà nghỉ Phước Lộc – ấp Thượng 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47/A Tôn Đức Thắng, ấp Thượng 3, Phú Tân, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 996 42 95
Trang web https://nha-nghi-phuoc-loc.business.site/
Tọa độ 105.936.475, 1.053.537.113

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Phước Lộc ở đâu?

47/A Tôn Đức Thắng, ấp Thượng 3, Phú Tân, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Phước Lộc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Phước Lộc là:

Nhà nghỉ Phước Lộc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Phước Lộc là: https://nha-nghi-phuoc-loc.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Nam 2 - Vị Xuyên