Nhà nghỉ Tây Hồ – Kênh Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0794 292 422
Trang web
Tọa độ 208.300.228, 1.066.956.482

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Tây Hồ ở đâu?

20 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Tây Hồ như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Tây Hồ là:

Nhà nghỉ Tây Hồ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Tây Hồ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phước Lộc - ấp Thượng 3