Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG – Đ. Hồng Bàng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61 an Lạc, Đ. Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 335 12 37
Trang web
Tọa độ 20.864.773, 1.066.534.815

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG ở đâu?

61 an Lạc, Đ. Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG là:

Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Thiên Hà HẢI PHÒNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lang Dong An Bang - Hội An