Nhà Nghỉ Villa Motel – P. Trường Thi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 03L Cao Bá Quát, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 097 896 30 59
Trang web https://nhanghivilla.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 198.152.628, 1.057.798.224

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Villa Motel ở đâu?

03L Cao Bá Quát, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Villa Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Villa Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ICON Saigon - LifeStyle Design Hotel - Ward