Nhà phân phối đại lý cà phê Trung Nguyên, nhà phân phối đại lý cafe G7 tại Đà Nẵng – DNTN TÂM LÀNH – Chính Gián

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Lê Duy Đình, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3811 400
Trang web https://www.cafe.net.vn/vn/ca-phe.html
Tọa độ 160.648.631, 1.082.016.716

 


Giờ làm việc của Nhà phân phối đại lý cà phê Trung Nguyên, nhà phân phối đại lý cafe G7 tại Đà Nẵng - DNTN TÂM LÀNH như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà phân phối đại lý cà phê Trung Nguyên, nhà phân phối đại lý cafe G7 tại Đà Nẵng – DNTN TÂM LÀNH là: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Nhà phân phối đại lý cà phê Trung Nguyên, nhà phân phối đại lý cafe G7 tại Đà Nẵng - DNTN TÂM LÀNH có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà phân phối đại lý cà phê Trung Nguyên, nhà phân phối đại lý cafe G7 tại Đà Nẵng – DNTN TÂM LÀNH là: https://www.cafe.net.vn/vn/ca-phe.html

Hình ảnh