Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 79 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 091 348 51 53
Trang web
Tọa độ 168.188.542, 1.070.947.319

 


Địa chỉ Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị ở đâu?

79 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị là: Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30]

Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Phân Phối Hạt Chia Quảng Trị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Mtv Thực Phẩm Hương Sen - Phường Thắng Tam