Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 119 Lê Lợi, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3858 838
Trang web
Tọa độ 99.364.741, 1.063.414.111

 


Địa chỉ Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần ở đâu?

119 Lê Lợi, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần là: Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00]

Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thuốc Đông Y Huệ Quần là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Thiết Bị Y Tế Tiến Sơn - P. Thị Cầu