Nhà thuốc Thống Nhất – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3890 658
Trang web
Tọa độ 102.360.771, 1.063.788.154

 


Địa chỉ Nhà thuốc Thống Nhất ở đâu?

119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Thống Nhất như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà thuốc Thống Nhất là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Nhà thuốc Thống Nhất có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà thuốc Thống Nhất là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình - P. Đề Thám