Nhà Úp Ngược ( cổng số 1) – Tân Khánh Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8PJR+XP3, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0798 033 053
Trang web https://www.langhoasadec.website/2021/03/nha-up-nguoc-lang-hoa-sa-dec.html
Tọa độ 10.332.378, 10.574.178.289.999.900

 


Địa chỉ Nhà Úp Ngược ( cổng số 1) ở đâu?

8PJR+XP3, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Úp Ngược ( cổng số 1) như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Úp Ngược ( cổng số 1) là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Thủy Trúc - TT. Hậu Nghĩa