Nhật Anh 2 Hotel – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0383 759 899
Trang web http://www.nhatanh2hotel.com/
Tọa độ 10.364.735.399.999.900, 1.070.849.351

 


Địa chỉ Nhật Anh 2 Hotel ở đâu?

36 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhật Anh 2 Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Nhật Anh 2 Hotel là:

Nhật Anh 2 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Nhật Anh 2 Hotel là: http://www.nhatanh2hotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Heritage Hotel - Phường7