Nhật Khánh Motel – Vỹ Dạ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FHMX+FM8, Cao Xuân Huy, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0706 203 132
Trang web
Tọa độ 16.483.652.799.999.900, 1.075.991.968

 


Địa chỉ Nhật Khánh Motel ở đâu?

FHMX+FM8, Cao Xuân Huy, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhật Khánh Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Nhật Khánh Motel là:

Nhật Khánh Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Nhật Khánh Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HomeStay 379 Ngô Quyền - An Thành