Nhật Minh Anh Hotel – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6293 8938
Trang web http://nhatminhanhhotel.com.vn/
Tọa độ 10.798.548.799.999.900, 1.066.477.668

 


Địa chỉ Nhật Minh Anh Hotel ở đâu?

58 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhật Minh Anh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Nhật Minh Anh Hotel là:

Nhật Minh Anh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Nhật Minh Anh Hotel là: http://nhatminhanhhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên Trường An Hotel - Ninh Thắng