Nhất Nguyên Hotel – Phường Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 55A Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 81107, Việt Nam
Số điện thoại 0706 752 753
Trang web
Tọa độ 10.462.946.599.999.900, 1.056.451.092

 


Địa chỉ Nhất Nguyên Hotel ở đâu?

Số 55A Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 81107, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhất Nguyên Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Nhất Nguyên Hotel là:

Nhất Nguyên Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Nhất Nguyên Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NewWind Hotel & Restaurant - P. Phú Sơn