nhaxinh Danang – Hải Châu 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3840 971
Trang web http://www.nhaxinh.com/
Tọa độ 16.070.042, 10.822.460.099.999.900

 


Địa chỉ nhaxinh Danang ở đâu?

74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của nhaxinh Danang như thế nào?

Giờ làm việc của nhaxinh Danang là: Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

nhaxinh Danang có website không?

Địa chỉ trang web của nhaxinh Danang là: http://www.nhaxinh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gốm Việt - Hoàn Diệu